Het werk aan de K.B. Dijkstralaan in Grootegast is begonnen. De K.B. Dijkstralaan is de inrit voor het plan Roblespark en is in slechte staat.

Het werk aan de K.B. Dijkstralaan in Grootegast is begonnen. De K.B. Dijkstralaan is de inrit voor het plan Roblespark en is in slechte staat. Tijdelijk is dit opgelost door meerdere reparaties uit te voeren, maar de weg is nu zo slecht dat we deze helemaal gaan aanpakken.

Wat gaan we doen?

We gaan de asfalt laag vervangen en  zorgen dat er geen plassen meer blijven staan. Er wordt riool aangelegd. De waterpartijen worden vergroot. De bermen gaan we inzaaien met een bloemrijk graszaadmengsel en planten nieuwe bomen. Er wordt ook een natuurlijk wandelpad van de Provincialeweg naar de Stadhouderslaan gemaaid.

Wanneer is het werk gepland?

De voorbereidende activiteiten zijn al begonnen. Het werk duurt van maandag 18 september 2023 tot 15 november 2023. Hierna zullen de bomen nog geplant worden zodat allen voor de kerst 2023 klaar is.

Waar is het werk?

Het werk begint bij de aansluiting met de provinciale weg tot aan de kruising met de Stadhouderslaan.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens het werk is de K.B. Dijkstralaan afgesloten voor al het verkeer. Zo kan de aannemer het werk veilig uitvoeren. Het Roblespark zal bereikbaar zijn via de omleiding over De Noord. Op de Noord nemen we maatregelen om parkeren tegen te gaan. U kunt soms geluidshinder ervaren.

Wie voert het werk uit?

Oosterhof Holman Infra B.V. uit Grijpskerk zal het werk uitvoeren. De directe bewoners in de buurt krijgen een brief met informatie en contactgegevens van de aannemer.