Er wordt een nieuwe regenwaterriool aangelegd en de bovenliggende verharding wordt vervangen in de straten Waterman en de Bolster in Tolbert. 

Naar elk woning zal een aansluiting worden gemaakt. Via een erfscheidingsput op elk perceel wordt de mogelijkheid aangeboden om het regenwater afkomstig van het perceel apart af te voeren. Dit moet ertoe leiden dat het risico op wateroverlast bij hevige regenval wordt verminderd en er minder schoonwater naar de waterzuivering wordt afgevoerd.

Subsidie

Voor het volledig afkoppelen van de regenwaterwaterafvoeren van woningen stellen wij de eigenaren van de woningen die deze regenwateraansluiting krijgen een maximale subsidie van € 400 in het vooruitzicht.

Verharding en Groen

Gelijktijdig met het vervangen en aanleggen van het rioolstelsel zijn wij van plan (grotendeels) de verharding te vervangen. De inrichting van de straat zal nagenoeg hetzelfde blijven.

Planning

Op het moment is ingenieursbureau Sweco bezig met de voorbereiding van de tekeningen en een bestek nadat deze plannen gereed zijn willen wij deze bespreken met de bewoners tijdens een inloopavond waarbij er door de bewoners nog wensen wijzigen en aandachtspunten kunnen worden aangegeven. Waarnaar wij de aangegeven verbeteringen nog kunnen verwerken in de opdracht.

Hierna zal er door ons een aanbesteding worden gehouden tussen een aantal aannemers.

En zal de laagst inschrijvende aannemer zijn planning indien om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Waarna de aannemer en de gemeente de omgeving zullen informeren over de planning van de uitvoering en de te verwachten overlast.

Het ligt het in de verwachting dat er begin jaar zal worden gestart met de rioolwerkzaamheden. Het streven is erop gericht de werkzaamheden ten behoeve van de planvorming in 2022 af te ronden.