Op 13 april 2016 heeft er een geslaagde bijeenkomst over administratieve processen plaatsgevonden voor aanbieders van Wmo maatwerkvoorzieningen Zorg in Natura. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van vragen en onduidelijkheden rondom het operationaliseren van de inkoopafspraken. Het doel van de bijeenkomst was het afstemmen en inrichten van het administratief en financieel proces. De avond is georganiseerd in samenwerking met onze softwareleverancier Horlings & Eerbeek, KING, een vertegenwoordiger uit het inkoopnetwerk en een leverancier van een softwarepakket voor aanbieders.

Er zijn verschillende presentaties gehouden over het berichtenverkeer. Deze presentaties zijn hieronder te vinden. Vervolgens zijn de ongeveer 80 aanwezigen in groepen uiteen gegaan aan discussietafels. In 2 rondes zijn door de sprekers en de gemeente veel vragen beantwoord over de thema’s berichtenverkeer, CAK, BZG-portaal, en softwareleverancier OctoQ. Ook is er tussen aanbieders veel kennis en ervaring gedeeld.